شرکت مهاب آب در راستای احترام به حقوق مشتریان و دادن اطمینان خاطر از لحاظ سلامت، ایمنی و مرغوبیت محصولات اقدام به دریافت گواهی استاندارد از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران نموده است

گواهی استاندارد شیرهای پروانه ای

گواهی استاندارد شیرهای کشویی زبانه فلزی و کشویی زبانه لاستیکی

آب و خاک

کار آفرین برتر